چهاردهمین دوره شتابدهی مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر

چهاردهمین دوره شتابدهی مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر


مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر (Samsung AUT Tech) شتابدهنده تخصصی و حامی استارتاپهای حوزه های سلامت، آموزش، محیط زیست و انرژی است. اگر طرح استارتاپی در یکی از حوزه های آب و محیط زیست، سلامت، انرژی یا آموزش دارید، با تکمیل فرم پذیرش اولیه، خلاصه ایده خود را ارسال نمایید تا وارد فرایند داوری این مرکز شوید.


با همدلی برای راهکارآفرینی


مهلت تکمیل فرم پذیرش اولیه برای 14 امین دوره شتابدهی به پایان رسید. شما می توانید برای دوره زمستان 1400 اقدام نمایید.


فرم پذیرش اولیه


لازم به ذکر است این دوره در اوایل آبان ماه آغاز میشود و مهلت ارسال ایده تا 10 مهرماه است.

خدمات

خدماتی که مرکز فناوری سامسونگ امیرکبیر به استارتاپهای مستقر ارایه میدهد:

برنامه شتابدهی

نقشه راه رشد هر استارتاپ، با توجه به نیاز آن تیم

کارگاه های آموزشی

کارگاه‌ و دوره‌های آموزشی تخصصی متناسب با نیاز تیمها

جلسات مشاوره

برخورداری از مشاوره مربیان و تجربیات کارآفرینان برتر

فضای کار اشتراکی

محیط کاری پویا در راستای افزایش بهره‌وری و ایجاد هم افزایی بین تیمها

حمایت مالی

حمایت مالی در بازه پیش بذری و بصورت اعتباری

شبکه سرمایه گذاران

معرفی به سرمایه داران معتبر و شرکتهای سرمایه گذاری ریسک پذیر

معیارهای پذیرش

متریکهای اصلی که برای ورود تیمها بررسی میشوند عبارتند از:

ایده مرتبط با یکی از محورهای پذیرش باشد.

85%

ارائه‌دهندگان ایده در قالب تیم باشند.

95%

MVP ایده آماده باشد.

85%

ایده در بستر اپلیکیشن یا وب‌سایت باشد.

95%

اندازه بازار ایده متناسب باشد.

80%

+02191014111